Aug2

Thomaston Park & Rec Concert

Thomaston Park & Rec Concert, Seth Thomas Park – rain High School, Thomaston, CT

rockin' the '60s!